INTEGRACJA SENSORYCZNA

Integracja sensoryczna to proces, w którym mózg dokonuje rozpoznania, segregowania i interpretacji informacji dostarczanych ze wszystkich zmysłów, takich jak wzrok, słuch, dotyk, równowaga, czucie ruchu.  Wpływa m.in. na koordynację, umiejętność koncentracji, wykonywanie precyzyjnych ruchów, równowagę, relacje społeczne i funkcjonowanie emocjonalne. Opóźniony rozwój mowy, nadpobudliwość ruchowa, nadwrażliwość na niektóre dźwięki, nietolerancja dotykowa (np. gdy dziecko nie lubi obcinania paznokci, mycia włosów, zębów, czesania), labilność emocjonalna, obniżone poczucie własnej wartości,

WIĘCEJ

LOGOPEDIA

Prowadzimy diagnozę i terapię logopedyczną.
Zajmujemy się korygowaniem wad wymowy wszelkiego rodzaju: seplenienia -nieprawidłowej realizacji głosek s, z, c, dz, sz, ż, cz, , ś, ź, ć, – rotacyzmu –nieprawidłowej realizacji głoski r, lambdacyzmu – nieprawidłowej realizacji głoski l, kappacyzmu/gammacyzmu – nieprawidłowej realizacji głosek k i g, nosowania, mowy bezdźwięcznej.

Oferta skierowana jest również do dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, upośledzeniem umysłowym, afazją,  autyzmem i Zespołem Aspergerem.

WIĘCEJ

PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia jest drogą do samorozwoju i nadania sensu minionym doświadczeniom. To także sposób na prawdziwe spotkanie z samym sobą, nauka doświadczania i odzyskiwania wpływu na własne życie. Pomaga odnaleźć inną niż dotąd perspektywę rozumienia siebie i innych. Uczy kontaktu z emocjami i wielowymiarowego postrzegania otaczającej rzeczywistości. Daje siłę do uporania się z tym, co stoi na przeszkodzie do prawdziwie szczęśliwego i pełnego życia. Otwiera drogę do zmian.

Psychoterapeuta, wspólnie z Pacjentem przygląda się relacji, jaka występuje między Jego myślami, emocjami a dotychczasowym zachowaniem…

WIĘCEJ

PSYCHODIETETYKA

Psychodietetyka to stosunkowo nowa i dynamiczne rozwijająca się dziedzina, która bada przede wszystkim obszar psychiczny i pozwala rozwiązać problemy motywacyjne, emocjonalne, związane z myśleniem i automatycznym i zachowaniami, które najczęściej leżą u podstaw problemów z jedzeniem.
Proces nabywania nowych nawyków żywieniowych jest rozłożony w czasie i towarzyszy mu cały szereg emocji. Nierzadko niestety są one związanie z dużym dyskomfortem i niewygodą, co może w oczywisty sposób utrudniać wytrwanie na zaplanowanej diecie i skuteczną utratę wagi. Warto się na to przygotować i skorzystać z pomocy specjalisty…

WIĘCEJ

DIETETYKA

Lorem ipsum dolor sit ametLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

WIĘCEJ

COACHING ZDROWIA

Ciało i umysł wzajemnie na siebie wpływają, ponad wszelką wątpliwość jedno zależy od drugiego. Pozwolenie sobie na chwile spokojnego przeżywania i nauka bycia w prawdziwym kontakcie ze sobą bywa jednak niełatwym zadaniem. Również dlatego proces kształtowania nowych nawyków prozdrowotnych czy żywieniowych jest zwykle rozłożony w czasie i towarzyszy mu cały szereg emocji…

WIĘCEJ

PSYCHOLOGIA SPORTU

Przygotowanie psychologiczne – wraz z motorycznym, taktycznym, technicznym i teoretycznym – jest jednym z elementów przygotowania sportowego. Każde z nich jest niezwykle istotne w rozwijaniu umiejętności sportowych. Praca nad aspektami mentalnymi pozwala na poprawę poziomu osiągnięć sportowych i rozwój osobisty osób zaangażowanych w sport. Daje możliwość na wydobycie i wykorzystanie własnego potencjału w sytuacjach, które tego wymagają.

WIĘCEJ

TERAPIA UZALEŻNIEŃ

Terapia uzależnień ma na celu pomóc pacjentowi uporać się z jego uzależnieniem.

Jest to ważna forma terapii w dzisiejszych czasach. Współczesny świat i szeroka dostępność produktów stwarza dla ludzi ryzyko pojawienia się u nich uzależnienia.

Proces ten ma prowadzić do zredukowania szkodliwych skutków nałogu pacjenta, a także umożliwić powrót do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

WIĘCEJ