INTEGRACJA SENSORYCZNA

Integracja sensoryczna to proces, w którym mózg dokonuje rozpoznania, segregowania i interpretacji informacji dostarczanych ze wszystkich zmysłów, takich jak wzrok, słuch, dotyk, równowaga, czucie ruchu.  Wpływa m.in. na koordynację, umiejętność koncentracji, wykonywanie precyzyjnych ruchów, równowagę, relacje społeczne i funkcjonowanie emocjonalne. Opóźniony rozwój mowy, nadpobudliwość ruchowa, nadwrażliwość na niektóre dźwięki, nietolerancja dotykowa (np. gdy dziecko nie lubi obcinania paznokci, mycia włosów, zębów, czesania), labilność emocjonalna, obniżone poczucie własnej wartości, trudności z koncentracją uwagi, trudności w nauce czytania i pisania, mylenie stron prawo-lewo, niezgrabność ruchowa, unikanie zajęć sportowych, zauważalne unikanie stałych aktywności na placu zabaw, np. zjeżdżania, huśtania, wspinania się – to objawy mogące świadczyć o zaburzeniach integracji sensorycznej.

W poradni prowadzona jest terapia oraz diagnoza SI. Diagnoza obejmuje :wywiad z rodzicami, badanie  Południowokalifornijskimi Testami Integracji Sensorycznej, badanie Kwestionariuszem Obserwacji Klinicznej, obserwację dziecka podczas swobodnej zabawy. 

WRÓĆ