PSYCHOLOGIA SPORTU

Przygotowanie psychologiczne – wraz z motorycznym, taktycznym, technicznym i teoretycznym – jest jednym z elementów przygotowania sportowego. Każde z nich jest niezwykle istotne w rozwijaniu umiejętności sportowych. Praca nad aspektami mentalnymi pozwala na poprawę poziomu osiągnięć sportowych i rozwój osobisty osób zaangażowanych w sport. Daje możliwość na wydobycie i wykorzystanie własnego potencjału w sytuacjach, które tego wymagają.

Psychologia sportu to praca między innymi nad:

  • radzeniem sobie ze stresem i emocjami
  • budowaniem adekwatnej pewności siebie
  • koncentracją uwagi
  • motywacją
  • radzeniem sobie z sukcesem i porażką
  • wyznaczaniem celów
  • treningiem wyobrażeniowym
  • komunikacją

Oferta kierowana jest do zawodników na różnym poziomie profesjonalizacji, trenerów i rodziców młodych zawodników.

WRÓĆ