PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia jest drogą do samorozwoju i nadania sensu minionym doświadczeniom. To także sposób na prawdziwe spotkanie z samym sobą, nauka doświadczania i odzyskiwania wpływu na własne życie. Pomaga odnaleźć inną niż dotąd perspektywę rozumienia siebie i innych. Uczy kontaktu z emocjami i wielowymiarowego postrzegania otaczającej rzeczywistości. Daje siłę do uporania się z tym, co stoi na przeszkodzie do prawdziwie szczęśliwego i pełnego życia. Otwiera drogę do zmian.

Psychoterapeuta, wspólnie z Pacjentem przygląda się relacji, jaka występuje między Jego myślami, emocjami a dotychczasowym zachowaniem.
W atmosferze zaufania i spokoju towarzyszy Pacjentowi w poszukiwaniu rozwiązań dostosowanych do Jego indywidualnych potrzeb, co prowadzi do poprawy jakości i komfortu życia.

Nasi specjaliści przestrzegają zasad Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa i Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty.

Pomagają osobom, które:

  • doświadczają smutku, cierpienia, poczucia niespełnienia i niezrozumienia
  • przechodzą kryzys lub mają trudności w podejmowaniu decyzji
  • doświadczają trudności w budowaniu satysfakcjonujących, bliskich i trwałych relacji
  • przeżywają stany lękowe, depresyjne lub doświadczają przewlekłego stresu
  • czują się bezsilne, zdezorientowane
  • mają trudności w rozpoznawaniu i wyrażaniu swoich potrzeb
  • cierpią na zaburzenia psychosomatyczne
  • chcą rozwijać swoją samoświadomość, poszukują sensu i radości życia
WRÓĆ