Terapia uzależnień

Terapia uzależnień ma na celu pomóc pacjentowi uporać się z jego uzależnieniem.

Jest to ważna forma terapii w dzisiejszych czasach. Współczesny świat i szeroka dostępność produktów stwarza dla ludzi ryzyko pojawienia się u nich uzależnienia.

Proces ten ma prowadzić do zredukowania szkodliwych skutków nałogu pacjenta, a także umożliwić powrót do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Pomagamy osobom:

  • Osobom dorosłym uzależnionym od środków psychoaktywnych, alkoholu, a także uzależnienia łączone,
  • Młodzieży uzależnionej od dopalaczy, narkotyków, alkoholu, komputera oraz z innymi uzależnieniami behawioralnymi,
  • Osobom współuzależnionym,
  • Dorosłym Dzieciom Alkoholików.
WRÓĆ