Dominika Farbaniec

Logopeda, trener emisji głosu.

Pracuje głównie „metodą krakowska” ale również stosuje ruch rozwijający Weroniki Sherborn, metodę dobrego startu Bogdanowicz, neurobiologiczną stymulację mechanizmów lewopółkulowych, elementy logorytmiki i muzykoterapii.

Oferta logopedyczna obejmuje:
Diagnozę logopedyczną
Korygowanie wad wymowy wszelkiego rodzaju: seplenienia -nieprawidłowej realizacji głosek s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź – rotacyzmu – nieprawidłowej realizacji głoski r, lambdacyzmu -nieprawidłowej realizacji głoski l, kappacyzmu/gammacyzmu – nieprawidłowej realizacji głosek k i g, nosowania , mowy bezdźwięcznej.

Oferta skierowana jest również do rodziców dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, upośledzeniem umysłowym, afazją, z autyzmem i Zespołem Aspergerem.

WRÓĆ