Natalia Pawelska

Dyplomowany psycholog sportu

Wiedzę i kompetencje zawodowe zdobyła podczas 5-letnich studiów magisterskich z Psychologii Sportu i Rekreacji na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie. Następnie rozwijała je podczas 2-letnich studiów podyplomowych z Psychologii Sportu Pozytywnego na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Sopocie.

Wspiera zawodników, trenerów i sportowych rodziców w drodze na sportowy szczyt.
Pracuje z zawodnikami w różnym wieku: dziećmi, młodzieżą i seniorami oraz osobami na różnym poziomie profesjonalizacji: od amatorów po wyczynowych sportowców.
Wspiera również trenerów w rozwijaniu ich warsztatu zawodowego o elementy przygotowania psychologicznego, a sportowym rodzicom pokazuje możliwości właściwego uczestniczenia w sportowej karierze ich dzieci.

WRÓĆ