LOGOPEDIA

Prowadzimy diagnozę i terapię logopedyczną.
Zajmujemy się korygowaniem wad wymowy wszelkiego rodzaju: seplenienia -nieprawidłowej realizacji głosek s, z, c, dz, sz, ż, cz, , ś, ź, ć, – rotacyzmu –nieprawidłowej realizacji głoski r, lambdacyzmu – nieprawidłowej realizacji głoski l, kappacyzmu/gammacyzmu – nieprawidłowej realizacji głosek k i g, nosowania, mowy bezdźwięcznej.

Oferta skierowana jest również do dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, upośledzeniem umysłowym, afazją,  autyzmem i Zespołem Aspergerem.

WRÓĆ